ENGLEZA pentru TOTI
1.000 premii HAMA
acordate în perioada 10.05 - 10.07.2021
la proba Reading & Listening in www.Train4Exam.com
REGULAMENTUL OFICIAL al CAMPANIEI “ENGLEZA PENTRU TOTI (English 4 All)”

Foloseste proba Reading&Listening in platforma www.train4exam.com, indiferent de nivelul lingvistic (A2, B1, B2, C1) si castigi premii zilnice daca esti utilizator individual sau set de premii daca esti centru lingvistic partener cu European Examinations Centre si te afli pe teritoriul Romaniei.

What-is-T4E
What-is-T4E
Campania ENGLEZA PENTRU TOTI (English 4 All) este prezentata si disponibila online in website-ul: www.train4exam.com, si se desfasoara in perioada 10.05.2021-10.07.2021. Premiile sunt acordate de Organizator astfel:
 • pentru utilizatorii individuali = zilnic in perioada campaniei 10.05.2021-10.07.2021 prin tragere aleatorie la sorti pe www.random.org;
 • pentru centre lingvistice = la finalul perioadei campaniei, in ziua de Miercuri: 14 iulie 2021, in urmatoarele doua moduri:
  • ierarhic: pentru 3 centre lingvistice partenere EECentre;
  • aleatoriu (sanse egale): pentru 17 centre lingvistice partenere EECentre.
Anuntarea se face in platformele sociale si prin comunicare directa pe email cu toti cei desemnati castigatori.
Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Campaniei
1.1. Campania ENGLEZA PENTRU TOTI (English 4 All) (denumita in continuare „Campania”) este organizata si desfasurata de APILONIA SRL, cod unic de inregistrare/cod fiscal: RO 3226326, cu sediul in Bucuresti, Strada Sfintii Voievozi, Nr. 65, Sector 1, Parter, Cod postal: 010965, Telefon 0723.458.163; e-mail: contact@eecentre.ro (denumita in continuare “Organizator”).

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial a Campaniei (denumit in continuare “Regulament Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.

1.3. Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul web:
www.train4exam.com, fiind disponibil in mod gratuit la cererea oricarei persoane care il solicita pe adresa de e-mail: info@train4exam.com sau contact@eecentre.ro pe intreaga durata a Campaniei potrivit celor mentionate in Articolul 3, sau trimitand o scrisoare la sediul Organizatorului.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial. Modificarile se vor anunta cu minimum 24 de ore inaintea intrarii in vigoare, prin publicare pe website-ul:
www.train4exam.com.

Articolul 2. Aria de desfasurare a Campaniei
2.1. Campania este organizata si se desfasoara online, la nivel national (in Romania). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot scrie la adresa de e-mail: info@train4exam.com, contact@eecentre.ro sau la sediul Organizatorului pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos. Organizatorul raspunde participantului: in scris pe adresa de e-mail furnizata de acesta, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.

Articolul 3. Durata Campaniei
3.1. Campania se desfasoara in perioada 10.mai.2021-10.iulie.2021.

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public cu cel putin 24 de ore inainte, conform prevederilor din Articolul 1 de mai sus.
Articolul 4. Dreptul de Participare
4.1. Campania este deschisa participarii tuturor elevilor si candidatilor persoane fizice, precum si centrelor lingvistice partenere ale European Examinations Centre.

4.2. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament Oficial.

4.4. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie.

4.5. Participarea la Campanie se va face in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Participantii la acest Campanie sunt denumiti in cele ce urmeaza si „Utilizatori”.

Articolul 5. Mecanismul de desfasurare a Campaniei. Inscrierea in Campanie.
5.1. Utilizatorii pot participa la Campanie prin accesarea site-ului www.train4exam.com si folosirea probei Reading&Listening din Simulatorul Online de Examene, indiferent de nivelul lingvistic (A2, B1, B2, C1). Mai multe folosiri inseamna mai multe sanse zilnice de castig pentru utilizatorii individuali.

5.2. Se pot inscrie in Campanie toate persoanele fizice si juridice, rezidente in Romania sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

5.3. Pentru ca o inscriere sa poata fi considerata valida, utilizatorul trebuie sa completeze toate campurile formularului de inscriere in platforma
www.train4exam.com si ca a luat la cunostinta prezentul Regulament.

5.4. Vor intra la tragerea la sorti doar participantii care au indeplinit conditiile stipulate in prezentul regulament.
Articolul 6. Premiile Campaniei

CATEGORIA 1 de Premii:

Candidati individuali
Grup tinta: Candidati individuali (de pe teritoriul Romaniei) care isi testeaza cunostintele la limba engleza prin folosirea probei Reading&Listening in platforma www.Train4Exam.com, indiferent de nivelul lingvistic (A2, B1, B2, C1). Candidati individuali au libertatea de accesare nelimitata. Mai multe folosiri inseamna mai multe sanse zilnice de castig pentru utilizatorii individuali.
CATEGORIA 2 de Premii:
Centre lingvistice partere ale EECentre
Grup tinta: Centre lingvistice partere ale EECentre (de pe teritoriul Romaniei) care pregatesc grupuri de candidati la limba engleza. In campanie intra doar centrele lingvistice partenere care au accesat minimum 20 probe Reading&Listening (A2, B1, B2, C1) in www.Train4Exam.com.
Articolul 7. Mecanismul de acordare a premiilor

7.A. Mecanismul de acordare a premiilor pentru CATEGORIA 1 de Premii (candidati individuali): Grup tinta: Candidati individuali (de pe teritoriul Romaniei) care isi testeaza cunostintele la limba engleza prin folosirea probei Reading&Listening in platforma www.Train4Exam.com, indiferent de nivelul lingvistic (A2, B1, B2, C1). Candidati individuali au libertatea de accesare nelimitata. Mai multe folosiri inseamna mai multe sanse zilnice de castig pentru utilizatorii individuali.
 • Castigatorul: se alege zilnic prin extragere aleatorie pe www.random.org, doar din lista utilizatorilor zilnici ai platformei www.train4exam.com care iti testeaza cunostintele la limba engleza folosind proba de Reading&Listening, indiferent de nivelul lingvistic (A2, B1, B2, C1) = total 45 utilizatori premiati;
 • Premiul zilnic = utilizatorul declarat castigator i se acorda si expediaza un singur produs din lista de premii oferite de Organizator;
 • Modalitate premiere: Tombola zilnica efectuata prin www.random.org, in zilele lucratoare din perioada 10.05-10.07.2021 = total 45 zile; Utilizatorii din zilele nelucratoare (sambata, duminica) intra in extragerea efectuata in urmatoarea zi lucratoare dupa weekend (luni);
 • Premiul nu se raporteaza daca un castigator nu raspunde Organizatorului cu adresa de expediere a coletului cu premiul.
7.B. Mecanismul de acordare a premiilor pentru CATEGORIA 2 de Premii (centre partenere): Grup tinta: Centre lingvistice partere ale EECentre (de pe teritoriul Romaniei) care pregatesc grupuri de candidati la limba engleza. In campanie intra doar centrele lingvistice partenere care au accesat minimum 20 probe Reading&Listening (A2, B1, B2, C1) in www.train4exam.com
Premiere Tip 1 (3 centre):
modalitate ierarhica dupa volumul de utilizare a probei de Reading&Listening, indiferent de nivelul lingvistic (A2, B1, B2, C1), din platforma www.train4exam.com In aceasta categorie sunt disponibile 3 locuri:

Locul 1: centrul care depaseste minimum 200 de utilizari la proba de Reading&Listening, indiferent de nivelul lingvistic (A2, B1, B2, C1), in platforma
www.train4exam.com
Set Premiu Acordat Centrului desemnat pentru LOC 1 (1 singur centru):
50 buc. genti umar + 50 buc. baterii externe + 15 buc. Suport tableta
Locul 2: centrul care depaseste minimum 130 de utilizari la proba de Reading&Listening, indiferent de nivelul lingvistic (A2, B1, B2, C1), in platforma www.train4exam.com
Set Premiu Acordat Centrului desemnat pentru LOC 2 (1 singur centru):
30 buc. genti umar + 30 buc. baterii externe + 4 buc. Suport tableta
Locul 3: centrul care depaseste minimum 80 de utilizari la proba de Reading&Listening, indiferent de nivelul lingvistic (A2, B1, B2, C1), in platforma www.train4exam.com
Set Premiu Acordat Centrului desemnat pentru LOC 3 (1 singur centru):
20 buc. genti umar + 20 buc. baterii externe
Premiere Tip 2 (17 centre):
modalitate aleatorie pentru sanse egale a tuturor centrelor care depasesc minimum 20 de utilizari a probei de Reading&Listening, indiferent de nivelul lingvistic (A2, B1, B2, C1), din platforma www.train4exam.com. In aceasta categorie sunt disponibile 17 locuri, care se vor premia prin extragere aleatorie pe www.random.org, Toate cele 17 centre sunt premiate.
Premiu Acordat / Centru (total 17 centre):
10 buc. genti umar + 5 buc. baterii externe
TOTAL CATEGORIA 2 de Premii = 20 centre partenere EECentre
Reprezentarea Schematica a mecanismului de acordare a premiilor
pentru CATEGORIA 2 de Premii (total: 20 centre partenere):
Premiere Tip 1: ierarhie 3 Centre
(după volum accesare Reading&Listening)
Locul 1:
 >200 utilizari Reading&Listening (A2, B1, B2, C1) in www.Train4Exam.com

Set Premiu Acordat Centrului:
50 buc. genti umar +
50 buc. baterii externe +
15 buc. Suport tableta
Locul 2:
 >130 utilizari Reading&Listening (A2, B1, B2, C1) in www.Train4Exam.com

Set Premiu Acordat Centrului:
35 buc. genti umar +
35 buc. baterii externe +
4 buc. Suport tableta
Locul 3:
 >80 utilizari Reading&Listening (A2, B1, B2, C1) in www.Train4Exam.com

Set Premiu Acordat Centrului:
20 buc. genti umar +
20 buc. baterii externe
Premiere Tip 2: aleatorie 17 Centre
(pentru sanse egale la >20 probe)

17 X
Centru:
 >20 utilizari Reading&Listening (A2, B1, B2, C1) in www.Train4Exam.com

Set Premiu Acordat Centrului:
10 buc. genti umar +
5 buc. baterii externe
7.1. Desemnarea castigatorilor se face:
- ierarhic: prin centralizarea utilizarilor probei de Reading&Listening, indiferent de nivelul lingvistic (A2, B1, B2, C1), din platforma
www.train4exam.com

- aleatoriu: prin tragere aleatorie la sorti, efectuata cu ajutorul website-ului www.random.org, pentru a se asigura transparenta si echitatea extragerii.

7.2. La tragerea la sorti vor participa toate persoanele/centrele care indeplinesc conditiile mecanismului de functionare, in perioada: 10.mai.2021-10.iulie.2021.

7.3. Castigatorul unui premiu desemnat prin tragere la sorti nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane/centru.

7.4. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Campaniei, inlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

7.5. Daca in timpul Concursului nu se inscrie nici un participant, atunci premiile din cadrul Campaniei raman neatribuite, la dispozitia Organizatorului.

7.6. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de participare la Campanie, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
Articolul 8. Procedura de validare, acordare si revendicare a premiilor

8.1.a. Castigatori individuali:
In ziua extragerii, Organizatorul anunta castigatorii individuali pe pagina sa de Facebook – gazda derularii campaniei. Organizatorul preia datele de destinatie ale castigatorului si expedieaza coletul cu premiul.


8.1.b. Castigatori Centre Lingvistice:
Extragerea, Nominalizarea si Premierea celor 20 centre castigatoare (3 ierarhic + 17 aleatorii) se fac dupa incheierea campaniei, mai exact in ziua de Miercuri: 14 iulie 2021. Coletele cu premii se expediaza la sediul fiecarui centru castigator in zilele imediat urmatoare si pana la 30 iulie 2021.


8.2. Castigatorul individual trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului: numele, prenumele si un numar de telefon pentru contact, precum si adresa de livrare a coletului. In cazul in care castigatorul este din Bucuresti, premiul se poate prelua personal de la sediul Organizatorului.

8.3. In cazul in care persoana castigatoare nu raspunde cu datele de destinatie catre Organizator in termen de 24h, i se va anula acordarea premiului. Daca castigatorul nominalizat (1) nu poate fi contactat din motive ce nu tin de culpa Organizatorului (ex: nu a verificat mesajele, etc) sau (2) nu si-a revendicat sau refuza premiul sau (3) nu respecta conditiile Regulamentului sau termenul precizat de Organizator, in termen de 24 ore de la anuntarea ca si castigator, acesta este considerat castigator nevalidat si va pierde dreptul asupra premiului.

8.4. Ramane la decizia Organizatorului posibilitatea de validare a eventualelor rezerve, in situatia in care un castigator nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.

8.5. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea datelor cu caracter personal mentionate in curprinsul prezentului Regulament si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului. Lipsa acordului privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate duce la invalidarea castigatorului.

8.6. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei de email, adresei sau numarului de telefon incorect/incomplet.

8.7. Nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
Articolul 9. Raspunderea

9.1. Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.

9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3. Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta de prezentul Regulament Oficial si este de acord cu urmatoarele:
 • Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 • Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
 • Participantul este de acord ca datele sale personale sa fie colectate si prelucrate, astfel cum acestea sunt mentionate in cuprinsul Regulament Oficial si in scopul declarat prin acesta.


9.4. Organizatorul prezentei Campanii:
 • nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 • este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 • nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 • isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu transmite datele/documentele solicitate conform Regulamentului in vederea validarii ca si castigator sau inmanarii premiului.
Articolul 10. Protectia datelor cu caracter personal

10.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si Colaboratorii sai implicati in derularea Campaniei se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare si a imputernicitiilor sai.

10.2. Astfel, Organizatorul si Colaboratorii sai implicati in derularea Campaniei garanteaza tuturor participantilor la Campanie (in calitate de persoane vizate) urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

10.3. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Campanie, identificarea si inregistrarea castigatorilor, inmanarea premiilor castigatorilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni / evenimente desfasurate in viitor de Organizator, comunicare comerciala.

10.4. Prin participarea la Campanie participantii isi exprima implicit acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal (respectiv: prenume, nume, adresa email, telefon, oras, pozitie, scoala de provenienta) catre Organizator si Colaboratorii implicati in organizarea Campaniei, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului si Colaboratorilor, ca acestea sa fie prelucrate si utilizate de catre Organizator si Colaboratori.

10.5. Lista castigatorilor si a premiilor castigate se publica in aceeasi zi cu data tragerii la sorti pe pagina de Facebook a Organizatorului (inclusiv Colaboratori).
Articolul 11. Taxe si impozite

11.1. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
Articolul 12. Incetarea Campaniei inainte de termen

12.1. Campania poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania. Incetarea Campaniei inainte de termen se anunta prin publicarea pe pagina de Facebook a Organizatorului.
Articolul 13. Litigii

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.
Articolul 14. Regulamentul Oficial

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit oricarui solicitant pe www.train4exam.com sau la adresa de e-mail: info@train4exam.com sau contact@eecentre.ro pe intreaga durata a Campaniei (a se vedea Articolul 3 sau a se vizita urmatoarea adresa de Internet: www.train4exam.com ) sau prin cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa: str. Sfintii Voievozi, nr 65, Sector 1, Bucuresti, 010965.
Authentic Exam Experience
Computer-Based simulator for the ultimate English practice exams to ensure you pass easily.
Authentic live exam experience is guaranteed.
Best Solution for your English Training.
Join our English Community!